Výsledky hlasovania z Voľby prezidenta SR 2014 v meste Veľké Kapušany 1.kolo

    číslo okrsku    
  Kandidát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu- Počet platných hlasov jednotlivým kandidátom  Spolu- Počet platných hlasov jednotlivým kandidátom v percentách
1 BÁRDOS Gyula,  162 89 92 65 38 71 29 27 33 92 698 38,33%
2 BEHÝL Jozef, Mgr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
3 ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 7 0,38%
4 FICO Robert, doc. JUDr., CSc.,  35 19 19 33 38 40 15 48 2 33 282 15,49%
5 FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS,  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0,16%
6 HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.,  5 1 2 6 6 0 2 4 3 3 32 1,76%
7 JURIŠTA Ján, PhDr., 2 0 0 1 2 4 0 4 1 1 15 0,82%
8 KISKA Andrej, Ing.,  85 29 68 64 53 34 32 67 8 49 489 26,85%
9 KŇAŽKO Milan, 13 6 11 6 7 6 12 11 4 6 82 4,50%
10 MARTINČKO Stanislav,  0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0,16%
11 MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.,  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,11%
12 MEZENSKÁ Helena, Mgr.,  2 0 4 2 5 1 2 1 0 1 18 0,99%
13 PROCHÁZKA Radoslav,  26 14 24 16 20 23 12 35 1 17 188 10,32%
14 ŠIMKO Jozef, JUDr. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0,11%
  Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 331 160 223 195 169 182 107 197 53 204 1821  
  Počet oprávnených voličov  915 888 969 760 747 806 797 691 194 739 7506  
  Percentuálna účasť voličov v jednotlivých okrskoch 36,17% 18,02% 23,01% 25,66% 22,62% 22,58% 13,43% 28,51% 27,32% 27,60% 24,5%