Výsledky hlasovania z Voľby prezidenta SR 2014 v meste Veľké Kapušany 2.kolo

    číslo okrsku  
  Kandidát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 FICO Róbert, doc. JUDr., CSc., 48 28 34 50 66 65 35 74 7 44 451
2 KISKA Andrej, Ing.  326 141 251 216 134 148 134 183 69 171 1773
  Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 374 169 285 266 200 213 169 257 76 215 2224
  Počet oprávnených voličov  916 879 966 757 741 801 791 696 199 732  
  Percentuálna účasť voličov v jednotlivých okrskoch 40,83% 19,23% 29,50% 35,14% 26,99% 26,59% 21,37% 36,93% 38,19% 29,37% 30,41%