Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v SR (2009)

Celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 4 345 773
Celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 853 533
Účasť voličov vo voľbách: 19,64%

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie a pre každú koalíciu:

Politická strana Počet hlasov Podiel hlasov
Agrárna strana vidieka  3 721  0,45%
 Demokratická strana  2 398 0,29%
 Komunistická strana Slovenska  13 643 1,65%
 Konzervatívni demorkati Slovenska - Občianska konzervatívna strana  17 409 2,1%
Kresťanskodemokratické hnutie  89 905 10,87
LIGA, občiansko-liberálna strana  2 373 0,28%
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  74 241 8,97%
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity 3 515 0,42%
Sloboda a Solidarita  39 016 4,71%
Slobodné Fórum  13 063 1,57%
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  140 426 16,98%
Slovenská národná strana  45 960 5,55%
 SMER - sociálna demokracia  264 722 32,01%
Strana demokratickej ľavice 5 158 0,62%
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 93 750 11,33%
Strana zelených 17 482 2,11%
SPOLU 826 782 100%

 

Viac, ako 5% získali nasledovné politické strany, politické hnutia alebo koalície: ĽS - HZDS, SMER, SDKÚ - DS, SMK - MKP, SNS, KDH