Oznámenie

Mesto Veľké Kapušany v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/ 1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších prepisov zverejňuje počet obyvateľov mesta Veľké Kapušany, ktorý je ku dňu 3. 9.2010: 9585.