Oznámenie o odovzdávaní kandidátskych listín

Kandidátne listiny do volieb do orgánov samosprávy mesta Veľké Kapušany sa odovzdávajúdo 3. októbra 2010 na Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch, Ing. A. Gilányiová, kancelária č. 2, 1. poschodie vľavo, 056 638 28 47 nasledovne:

počas pracovných dní v čase stránkových hodín MsÚ Veľké Kapušany,
v sobotu 2. 10. 2010
v čase od 7: 30 h. do 16: 00 h. ,
v nedeľu 3. 10. 2010
v čase od 7: 30 h. do 24: 00 h.