Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany podľa §10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbáchdo orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisovoznamuje:

  1. Voľby do orgánov samosprávy mesta Veľké Kapušany sa uskutočnia : dňa 27. novembra 2010 od 7: 00 hod. do 20: 00 hod.
  2. V meste Veľké Kapušany sú pre voľby do orgánov samosprávy mesta vytvorené nasledovné volebné okrsky a určené volebné miestnosti:

Okrsky

Miestnosť na hlasovanie

Okrsok tvorí

Okrsok č. 1

Denné centrum (bývalý Domov dôcho dcov),

Zelená ul. č. 178/68

 

·Agátová,
·
Čepeľ,
·
Družstevná,
·
Kúpeľná,
·
Mlynská,
·
Muškátová,
·
Nezábudková,
·
Orgovánová,
·
Ružová,
·
Staničná,
·
Tulipánová,
·
Zelená.

Okrsok č. 2

Mestské kultúrne stredisko, Nám. I.Dobóa č. 119/2

 

·Centrum I. 921, , 922, 923, 924,
·
Centrum II.,
·
Centrum I. 925,
·
Čičarovská,
·
Hadabuda,
·
J.A.Komenského,
·
J. Dóžu,
·
Ľ. Štúra,
·
Malokapušianska,
·
Petőfiho,
·
P.O.H.58.

Okrsok č. 3

Materská škola I., Sídl. P.O.H.č. 1644/117

·L.N. Tolstéhoč. 80, 81, 82, 84, 85, 914, 915, 916, 917.

Okrsok č. 4

Materská škola I., Sídl. P.O.H. č. 1644/117

·P.O.H. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

Okrsok č. 5

Základná škola P. O. Hviezdoslava, Sídl. P.O.H. č. 1643/62

 

·P.O.H. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51.

Okrsok č. 6

Základná škola P. O. Hviezdoslava, Sídl. P.O.H. č. 1643/62

 

·P.O.H. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 74.

Okrsok č. 7

Stredná odborná škola - Szakközépiskola,Ul. J. Kráľa č. 888/25

·J. Kráľa + okále,
·
P.O.H. 16, 17, 18, 19, 20, 45, 46, 47,
·
Vinohradská,
·
Vojanská.

Okrsok č. 8

Kultúrny dom, Ul. Veškovskáč. 17/77

·Veškovská

Okrsokč. 9

Turistické informačné centrum, Hlavná ulica č. 416/58

 

·Bratislavská,
·
Hlavná,
·
J. Erdélyiho,
·
Z. Fábryho,
·
Záhradná,
·
Z. Fábryho bl. č. 96,
97, 98, 99, 108, 110