Zoznam knadidátov na primátora mesta a na poslancov mestského zastupiteľstva

Demokracia si žiada účasť ľudí. Preto oslovuje občanov, ktorým nie je ľahostajné čo sa okolo nich deje, aby pomocou hlasovania za niektorých z kandidátov ukázali, aké smerovanie mesta považujú za správne. V meste Veľké Kapušany môžu obyvatelia vyberať formou hlasovania 27. novembra 2010 z nasledovných kandidátov:

 

Mestská volebná komisia vo Veľkých Kapušanoch podľa §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že

pre voľby primátora zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Zdenko Berky, 53 r., konateľ spoločnosti, SMER - sociálna demokracia
  2. Peter Petrikán, Mgr., 39 r., primátor mesta, nezávislý kandidát

pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1.Mária Andrusová, 27 r., domáca, Veľké Kapušany, Čičarovská 3, ĽS- HZDS
2.
Emese Ábelová, Mgr., 38 r., učiteľka, Veľké Kapušany, Ružová 18, nezávislý kandidát
3.
Martin Bačo, Mgr., 28 r., učiteľ, Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava 48/76, KDH
4.
Attila Barkó, Ing., 48 r., technik, Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava 46/70, SMK- MKP
5.
Bartolomej Barra, Ing., 29 r., informatik, Veľké Kapušany, Hlavná 43, nezávislý kandidát
6.
Zdeno Berky, Bc., 25 r., riaditeľ spoločnosti, Veľké Kapušany, Jána Erdélyiho 73, SMER
7.
František Boczán, JUDr., 43 r., veliteľ zmeny hasičov, Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava 28/28, MOST- HÍD
8.
Tibor Bodnár, PaedDr., 53 r., pedagóg, Veľké Kapušany, Jána Erdélyiho 18, nezávislý kandidát
9.
Ján Bumbák, Ing., 60 r., dôchodca, Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava 16/1, nezávislý kandidát
10.
Ladislav Czető, 40 r., skladník, Veľké Kapušany, Zelená 7, nezávislý kandidát
11.
Robert Čóka, 52 r., strojník, Veľké Kapušany, L. N. Tolstého85/13, ĽS- HZDS
12.
Attila Dajka, 29 r., konateľ, Veľké Kapušany, Záhradná 55, MOST- HÍD
13.
Gejza Dobos, Ing., 53 r., stredoškolský učiteľ, Veľké Kapušany, P.O.Hviezdoslava 31/32, MOST-HÍD
14.
Ladislav Dudáš, 27 r., murár, Veľké Kapušany, Čičarovská 15, ĽS- HZDS
15.
Tibor Dzuro, 57 r., technik, Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava 16/1, KDH,
16.
Zoltán Eötvös, Mgr., 25 r., podnikateľ, Veľké Kapušany, Veškovská 95, nezávislý kandidát
17.
Barnabás Ferkó, MUDr., 54 r., lekár, Veľké Kapušany, Orgovánová 55, SMK-MKP
18.
Michal Gyüre, 49 r., podnikateľ, Veľké Kapušany, Jána Erdélyiho 12, SDKÚ-DS
19.
Ladislav Hack, PaedDr., 36 r., pedagóg, Veľké Kapušany, Janka Kráľa 21, SMK- MKP
20.
Anikó Havrilová, Mgr., 36 r., vedúca správy bytov, Veľké Kapušany, Centrum I. 921/24, nezávislý kandidát
21.
Michal Hriš, Ing., 59 r., technik, Veľké Kapušany, Veškovská 68, nezávislý kandidát
22.
Mária Jonášová, 60 r., dôchodkyňa, Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava 39/53,ĽS-HZDS
23.
Ladislav Kaplár, 49 r., hasič, Veľké Kapušany, Záhradná 45, nezávislý kandidát
24.
Judita Karászová, 58 r., čašníčka, Veľké Kapušany, Čičarovská 21, ĽS- HZDS
25.
Bartolomej Király, 51 r. zubný technik, Veľké Kapušany, Bratislavská 5, nezávislý kandidát
26.
Ladislav Kis Berta, Mgr., 61 r., pedagóg, Veľké Kapušany, Muškátová 3, SMK-MKP
27.
Alica Kočišová, Bc., 31 r., nezamestnaná, Veľké Kapušany, Vojanská 45, nezávislý kandidát
28.
Lídia Kočišová, Ing., 45 r., vedúca stavebného úradu, Veľké Kapušany,P. O. Hviezdoslava, 32/35, MOST- HÍD
29.
Csilla Kohány, Ing., 50 r., stavebná inžinierka, Veľké Kapušany, Tulipánová 17,nezávislý kandidát
30.
Klaudia Kuliová, 19 r., domáca, Veľké Kapušany, Čičarovská 3, ĽS- HZDS
31.
Mikuláš Lakatoš, 51 r., murár, Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava 21/9, KSS
32.
Attila Lázár, 30 r., konateľ, Veľké Kapušany, Záhradná 13, MOST- HÍD
33.
Anna Levčáková, 56 r., školníčka, Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 80/2, ĽS- HZDS
34.
Štefan Majoroš, Ing., 61 r., technik, Veľké Kapušany, Muškátová 2, nezávislý kandidát
35.
Vojtech Majoroš, Ing., 56 r., strojný inžinier, Veľké Kapušany, Nezábudková 2, SMER
36.
Agnesa Matová, 46 r., domáca, Veľké Kapušany, P. O. Hviezdoslava 42/59, ĽS- HZDS
37.
Ľudovít Mišľan, Mgr., PhD., 40 r., stredoškolský učiteľ, Veľké Kapušany, P. O. Hviezdoslava 45/66 ,SMER
38.
Karol Moravčík, Bc., 38 r., špecialista logistiky a technológie, Veľké Kapušany, Čepeľ 7, MOST- HÍD
39.
Blažej Nagyidai, Ing., 49 r., konateľ firmy, Veľké Kapušany, Záhradná 9, nezávislý kandidát
40.
Štefan Popély, Ing., 52 r., podnikateľ, Veľké Kapušany, Orgovánová 49, nezávislý kandidát
41.
Dana Puchľáková, 49 r., podnikateľka, Veľké Kapušany, Staničná 4, KDH
42.
Jozef Ribár, 59 r., technik, Veľké Kapušany, Záhradná 67, KDH
43.
Pavol Sádel, Mgr., 25 r., právnik, Veľké Kapušany, Zelená 10, nezávislý kandidát
44.
Gejza Séleš, 64 r., dôchodca, Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 914/14, nezávislý kandidát
45.
Dionýz Sipos, MVDr., 43 r., súkromný veterinár, Veľké Kapušany, P. O. Hviezdoslava 49/79, MOST- HÍD
46.
Pavol Sukály, 33 r., elektrikár, Veľké Kapušany, P. O. Hviezdoslava 44/65, nezávislý kandidát
47.
Štefan Sztanko, Ing., 36 r., námestník , Veľké Kapušany, P. O. Hviezdoslava 73/128, SMER
48.
Viktor Šimko, Bc., 30r., súkromný podnikateľ, Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 84/11, nezávislý kandidát
49.
Ferenc Tóbiás, Ing., 42 r., podnikateľ, Veľké Kapušany, Centrum I. 923/30, SMK- MKP
50.
Ján Vetrecin, 65 r., mechanik, Veľké Kapušany, J. A. Komenského 6, nezávislý kandidát
51.
Alexander Zuti, 41 r., rušňovodič, Veľké Kapušany, P. O. Hviezdoslava 32/37 nezávislý kandidát

 

Oznámenie

Dňa 11.10.2010 kandidát Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, MUDr. Barnabáš Ferkó bol odvolaný z kandidatúry pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.