Uznesenia Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010

Oznámenie
Uznesenia Ústrednej volebnej komisie č. 31
zo 16. novembra 2010

„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie."