Albert Sándor

(1943 - )

Narodil sa 24. mája 1943 vo Veľkých Kapušanoch. Základnú a strednú školu absolvoval v rodnom meste. Diplom získal na Technickej Univerzite v Košiciach na Fakulte Strojárstva v roku 1966. Bol učiteľom Strednej Priemyselnej Školy s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach do roku 1990, neskôr aj jeho riaditeľom. V roku 1990 sa stál kandidátom pedagogických vied. Od 1997 do 2004 bol vedúcim katedry na fakulte inžinierskeho vzdelávania na Technickej Univerzite v Košiciach. Od roku 2005 je rektorom Univerzity Selye János v Komárne. V roku 2002 bol poslancom Slovenskej Národnej Rady, členom Výboru pre vzdelávanie a vedúci stálej parlamentskej delegácie Stredoeurópskej Iniciatívy. V roku 2004 sa stál členom výboru legislatívy Európskej Komisie. Jeho meno je spojené s 17 monografiami, 10 vysokoškolskými učebnicami, 12 stredoškolskými učebnicami a zbierkou cvičení. Pravidelne sa zúčastňuje na pedagogických konferenciách na Slovensku ako aj v zahraničí.

Je majiteľom Medailónu Comenius, ceny Apáczai Csere János, v roku 2002 mu bol pridelený Strieborný medailón Vlády Slovenskej Republiky. V roku 2008 sa stál čestným občanom Veľkých Kapušian.