T. Erdélyi Ilona

(1926 - )

Narodila sa 27. decembra 1926 v Komárne, je vnučkou Jánosa Erdélyiho. Je literárnou historičkou, profesorkou na univerzite, má na starostlivosti Knižnicu Erdélyiho a duchovný odkaz Jánosa Erdélyiho. Jej hlavnou oblasťou výskumu literárnych dejín je maďarská literatúra z 19. storočia. Od 1950 do 1956 je spolupracovníčkou Literárnohistorického Dokumentačného Centra Maďarskej Vedeckej Akadémie, do roku 1989 spolupracovníčka Literarnohistorickej Inštitúcie Maďarskej Vedeckej Akadémie. Dva roky od roku 1986 bola docentkou Finnuhorskej Inštitúcie Viedenskej Univerzity. Od roku 1994 profesorkou Katolíckej Univerzity Péter Pázmány, Professor Emeritus.

Je jedna zo zakladateľov Múzea Jánosa Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch, s literárnym materiálom od Nemzeti Szécsényi könyvtár (Národná knižnica Széchényi), s vlastnou vydanou knihou spestrila a do dnešných dní podporuje múzeum. Organizovala mnohé prednášky vo Veľkých Kapušanoch. Maďarská Vedecká Akadémia jej udelila Veniec Eötvös József, v roku 2002 dostala medailón Pázmány Péter.

Od roku 1994 je čestnou občankou mesta Veľkých Kapušian.