Herczeg Géza Gábor

(1928 - 2010 )

Narodil sa 27.10.1928 vo Veľkých Kapušanoch. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Maďarsku. Po ukončení štúdia sa venuje vzdelávacej a výskumnej práci v Budapešti. Potom na maďarských univerzitách prednáša dejiny diplomacie, dejiny práva OSN. Od roku 1990 do r. 1993 je členom Ústavného súdu, potom zástupcom predsedu. V roku 1993 sa stáva členom Medzinárodného súdu OSN v Hagu. Ako odborník Červeného kríža sa zúčastnil na mnohých konferenciách.
Vydal diela s tematikou: medzinárodné právo, zahraničná politika, otázky kolónii a iné.