Skultéty Csaba

(1920 - 2015)

Narodil sa v roku 1920 vo Veľkých Kapušanoch. Jeho krstným otcom bol známy básnik a kazateľ L. Mécs. Emigroval do Francúzska /Paríža/, kde ukončí štúdium Medzinárodného práva. Jeho tvorivosť vyvrcholí v r. 1951 - 1983, kedy pracuje ako politický komentátor a spravodajca v Mníchove pre rádio Slobodná Európa. Medzi r. 1985 - 1990 je predsedom hnutia "Pax Romana" v Maďarsku. Neskôr sa zaoberá problematikou menšín, publikuje a pracuje ako nezávislý spravodajca.