Zoltán Nagy

(1940 - )

Narodil sa 7. júla 1940 vo Veľkých Kapušanoch. Tanečník, učiteľ tanca, baletný majster, zaslúžilý umelec. Je lektorom Akedémie muzických umení v Bratislave. Na javisku prezentoval najväčšie osobnosti baletnej literatúry. S rodinou žije v Bratislave.