Herczegh Melinda

(1941-      )

Herczegh Melinda 1941-ben született Budapesten. Tanulmányait szülővárosában végezte. Életét legnagyobb mértékben meghatározta házasságkötése Dr. Herczegh Géza nemzetközi jogtudóssal. Miközben férje saját szakterületének jelentős tudósa lett, nemzetközileg elismert jogász-professzor, addig felesége biztosította a nyugodt otthoni légkört ahhoz, hogy férje munkássága kiteljesedjék.

Házasságukból két gyermek született, akik édesapjuk nyomdokában haladva a jogi pályát választották. Herczegh Melinda férjével, Herczegh Gézával, a férje édesapjának emlékére 2007-ben Herczegh Károly Alapítvány néven alapítványt hozott létre az Ung-vidék és Bodrogköz -beleértve Nagykapos és környéke - fiataljai számára, az anyanyelvi kultúrájuk fejlesztésére. Herczegh Géza 2010-ben bekövetkezett halála után, Melinda asszony tovább viszi az alapítvány munkáját, és a helyi magyar közösség vezetőinek bevonásával egyre élénkebb, Nagykapos és a régió magyarságának közéletére kiható tevékenységet fejt ki az általa létrehozott alapítvány.

2017-ben Nagykapos Város díszpolgára lett.