Ing. Vladimír Urban

(1946- )

Narodil sa 29. novembra 1946 vo Veľkých Kapušanoch, kde chodil do Základnej školy.  Patrí medzi najuznávanejších a najúspešnejších choreografov ľudového tanca na Slovensku. Spolupracuje s organizátorom festivalov a folklórnych podujatí. Ako choreograf a učiteľ pôsobil okrem domácej scény v Maďarsku, Nemecku, Číne.  Je tvorcom viac ako 140 tanečných choreografií a rôznych spevácko-tanečných inscenácii. Od roku 1987 je umeleckým vedúcim košického súboru Železiar.

Spolu s manželkou zriadil súkromnú základnú umeleckú školu (1994), v roku 1995 vymyslel jedinečné Košické dni, ktoré postupne spojili všetky kolektívy v meste. Obnovil medzinárodný folklórny festival Cassovia Folkfest ( od 2004). V januári 2005 vznikol Dom ľudového tanca, ktorý je unikátnym subjektom propagujúcim ľudový tanec a tradičnú kultúru.