Dobrovoľník roka 2011 - Krištóf Valentin

Život stolnotenisového klubu je nepredstaviteľné bez jeho aktivity. Trénuje mládež po celý rok ako dobrovoľník klubu. Je to jedno z hlavných aktivít, veď bez talentovanej a dobre trénovanej mládeže klub môže mať krátkodobú budúcnosť. Na základe rozhodnutia komisie cenu Dobrovoľník roka 2011 mohol prevziať pán Valentín Krištóf za svoju dobrovoľnícku aktivitu vykonanú v roku 2011.