Ferenc György

Narodil sa 6. apríla 1942 v obci Leles. Je nezávislým sochárom. Maturoval v košickej Priemyselnej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Bol zamestnancom Elektrárne Vojany, od roku 1998 je sochárom na vlastnej nohe. Jeho sochy môžeme nájsť vo veľkom počte tak vo Veľkých Kapušanoch ako aj v blízkom okolí. Jeho práce sa zúčastnili na viacerých výstavách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
V roku 2006 mesto Veľké Kapušany mu udelil Cenu mesta.