Oblasti prevencie kriminality

Mestská polícia vo Velkých Kapušanoch vykonáva svoju činnosť v oblasti prevencie kriminality hlavne nasledujúcimi spôsobmi:

  • svojou prítomnosťou medzi občanmi – pešia a motorizovaná hliadková služba
  • kontrola podozrivej činnosti, kontrola podozrivých osôb a pod.
  • preventívna činnosť v školách – prednášky a výchovná činnosť
  • stretnutia s občanmi mesta napr. na fórach
  • výmena informácii s príslušným oddelením miestneho PZ.

Polícia je samozrejme prítomná medzi občanmi pravidelne, svoju prácu v oblasti prevencie vykonávajú v rôznych, už známych formách.

 

  • permanentne hliadkujú v meste
  • pešie hliadky hlavne na tých miestach, kde sú najnavštevovanejšie inštitúcie a organizácie (obchody, banky, školy)
  • avizujú krátkodobé, ale častejšie hliadky na určitých vopred stanovených miestach, kde sa konajú spoločenské podujatia, alebo trhy
  • systematicky spolupracujú s členmi PZ, svoju prácu zosúľaďujú najmä v čase, keď sa očakáva zvýšenie výskytu trestných činností.

Táto spolupráca spočíva v tom, že si vzájomne vymieňajú informácie preto, aby vzrástla efektivita prevencie kriminality. Analyzujú sa pri tom informácie, ktoré sa získavajú počas výkonu služby MsP a PZ. Vychádzajúc z analýz a rozboru sa potom rozhodne o forme spolupráce, výkone miesta spolupráce i počtu spolupracujúcich.