Kamerový systém

Prvým dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení kamier je ich preventívny účinok -potenciálny páchateľ upustí od nekalých úmyslov, keď si je vedomý, že je monitorovaný a z trestného činu bude usvedčený. V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn operačného pracovníka. Záznam obrazu je účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej činnosti a pri operatívnom vyhľadávania páchateľa. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok mestskej polície, na kontrolu zákazov parkovania a podobne.

Od januára 2006 MsP má v prevádzke monitorovací kamerový systém mesta Veľkých Kapušian.
Aby nedošlo k zneužitiu kamerového systému, boli prijaté viaceré bezpečnostné opatrenia. Predovšetkým monitorovacie stredisko MsP je režimovým pracoviskom so zákazom vstupu nepovolaným osobám. Zamestnanci, ktorí tento systém obsluhujú, sú viazaní mlčanlivosťou a nežiaduci únik informácií má následok trestné stíhanie.

Výstupy z kamerového systému, či už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti aj príslušným útvarom PZ. Prezeranie záznamov sa týkalo predovšetkým šetrenia vo veci krádeži alebo poškodení motorových vozidiel, poškodenia majetku, lúpežného prepadnutia, výtržníctva, ublíženie na zdraví, krádeže a vlámania.