Rozšírenie kamerového systému v meste Veľké Kapušany

Grantový systém: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Schválená dotácia: 7.000,- EUR
Rok: 2013

Názov projektu: "Predchádzanie a zamedzenie vzniku a šíreniu kriminality v meste Veľké Kapušany"
Cieľ projektu: Rozšírenie kamerového  a monitorovacieho systému v meste Veľké Kapušany na prioritné miesta, ktoré je potrebné k prevencií kriminality v meste Veľké Kapušany monitorovať.
Špecifické ciele: zvýšenie bezpečnosti mesta, zvýšenie aktivity preventívneho charakteru, pokrytie problémových miest.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality a Okresného úradu v Košiciach.