Skvalitnenie prístupu seniorov k sociálnym službám v meste Veľké Kapušany

Grantový systém: Slovenské elektrárne, a.s.
Schválená dotácia: 500,- EUR
Názov projektu: Skvalitnenie prístupu seniorov k sociálnym službám v meste Veľké Kapušany.

Cieľom projektu je vydanie publikácie  s  názvom Sociálne služby pre seniorov vo Veľkých Kapušanoch. Ide o stručný prehľad ponúkaných služieb a zariadení poskytujúce sociálne služby pre seniorov.

Vydanie publikácie podporila spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL.