Skateboardové ihrisko

Grantový systém: Nadácia SPP
Názov projektu: Zóna športu
Výška dotácie: 12.000,- EUR
Rok: 2014

Cieľom projektu je vybudovanie skateboardového ihriska na ul. Kúpeľnej vo Veľkých Kapušanoch.