Stretnutie partnerských miest

indexGrantový systém: Európska komisia, Európa pre občanov
Opatrenie: 1.1 Stretnutie občanov v rámci družovných partnerstiev miest
Názov projektu: Travel, experience and celebrate withou border - Cestuj, spoznávaj a oslavuj bez hraníc
Výška dotácie: 21.000,- EUR
Podujatie sa uskutočnilo v októbri 2013 s medzinárodnou účasťou a bolo odlišné od obvyklých podujatí. Štyri partnerské mestá (Tokaj Város Onkormányzata - HU, Vásárosnamény Város Onkormányzata - HU, Arenas de San Pedro - ES, Veľké Kapušany - SK) spoločne naplánovali takú štruktúru programov aby bola prínosom a obohacovala spoločne strávené dni o nové priateľstv á a nové poznania. Podstatnú časť podujatia tvorilo posilnenie integrácie, čo partnerské mestá dosiahli na spoločných workshopoch, besedách - do popredia sa dostávali práva, hodnoty a príležitosti, ktoré ponúka Európska únia.

Na nasledujúcej webovej stránke sa môžete dozvedieť viac informácií o projekte a pozrieť fotogalériu z podujatia (http:bez-hranic.vkapusany.sk)