Krízový štáb

Funkcia Meno a priezvisko Trvalé bydlisko Mobil Pracovisko Byt
Telefón Telefón
Predseda Peter Petrikán, Mgr. Veľké Kapušany, POH 18/3 0905 415565 056/6382562 0905415565
Podpredseda Juraj Gyimesi, Dr. Kráľovský Chlmec, Kossuthova 606/89 0917 618029 056/6382562 0917618029
Tajomník štábu Andrea Jecková, Mgr. Veľké Kapušany,L.N.T. 85/13 0907 287559 0917632500 0907287559
Člen štábu Ladislav Papp, Mgr. Veľké Kapušany, Hlavná 59 0908 846902 056/6382630 056/6382169
Člen štábu Michal Hriš, Ing. Veľké Kapušany, Veškovská 26/68 0905 467232 0905467232 0905467232
Člen štábu Ján Horváth, Ing. Krišovská Liesková č. d. 44 0908 875657 056/6383135 0908875657
Člen štábu Agáta Gilányiová, Ing. Ptrukša č.d. 163 0918 632023 056/6382847 0918632023
Člen štábu Ján Fintor Veľké Kapušany, POH 45/67 0905 634798 056/6382562 0905634798

Štatút krízového štábu
Rokovací poriadok krízového štábu