Schválený rozpočet mesta na rok 2015

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje schválený programový rozpočet Mesta Veľké Kapušany na rok 2015.
Dokument si môžete prečítať tu.

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje úpravu rozpočtu Mesta Veľké Kapušany na rok 2015 k 30.06.2015. Dokument si môžete prečítať tu.