Schválená úprava programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2017 - 2019 k 28.06.2017

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje  schválenú úpravu programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2017 - 2019 k 28.06.2017.
Viac môžete prečítať tu.