Lets put our minds together

altMesto Veľké Kapušany uskutočnilo plánovaciu návštevu medzi 1.-4.4.2012, ktorej sa zúčastnili zástupcovia organizácie a mládeže z 5 štátov a to z Írska, Talianska, Rumunska, Turecka a Slovenska. Témou plánovacej návštevy bolo vypracovať projekt do grantového programu Mládež v akcii, ktorý pomôže mladým ľuďom lepšie porozumieť demokratickým mechanizmom a svojimi aktivitami prispieva k rozvoji iniciatívnosti a kreativity mladých ľudí vo všetkých zainteresovaných štátoch.

Hlavným cieľom tejto iniciatívy Mesta bolo začať pracovať na prelomení negatívneho vnímania mladých ľudí na svoje okolie. Po ukončení strednej školy, niektorí už aj skôr, odchádzajú z nášho mesta, aby naplnili svoje sny niekde vo svete, lebo veľakrát si myslia, že v tomto ukrytom cípe EÚ nemôžu dosiahnuť veľké výsledky.

Náše mesto na plánovacej návšteve reprezentovali študenti Alan Vagabov a Kis Kendi Dániel, ako zástupcovia mládeže mesta a pracovníčka Mestského úradu. S ostatnými účastníkmi vypracovali projekt a na jeho realizáciu budú žiadať dotáciu z programu Mládež v akcií.
Plánovacia návšteva bola financovaná z dotácie z programu Mládež v akcií, ktoré je nástrojom Európskej komisie na implementáciu mládežníckej politiky Európskej únie. Mesto Veľké Kapušany získalo na uskutočnenie tohto projektu 4 813,- Eur.