Elektronická úradná tabuľa

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov


Názov orgánu verejnej správy: Mesto Veľké Kapušany
Miesto pôsobenia: Mestský úrad,  L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: maďarský jazyk.

Čítať ďalej...